Historia

Nere i Riddarholmskyrkans karolinska gravvalv står de kungliga begravningskistorna tätt intill varandra under det välvda taket som är översållat med sexuddiga stjärnor i guld. Prakten är överväldigande och sällsam. Här vilar kungarna Karl X Gustav och Karl XI med sina familjer. Begravningskistorna har i princip stått orörda i valvetsmörker i tre hundra år, till mitten av 1980-talet. Då fick konservatorsateljén och svetsverksta- den Z-Metallform i uppdrag av Riksmarskalksämbetet och Riksantikvarieämbetet att konservera kistorna.

Olof Zetterström inledde med sitt barnbarn Cai Zetterström ett mycket omfattande och krävande konserveringsarbete som kom att pågå under en tioårsperiod. Vid konserveringen flyttades ytterkistorna i tur och ordning till Z-Metallform i Södertälje. Innerkistorna, som vanligtvis är gjorda i trä och utvändigt klädda med tyg, stod under tiden kvar i Riddarholmskyrkan. Tillsammans plockade Cai Zetterström och hans morfar bort alla ornament och utsmyckningar, märkte upp delarna, tvättade, lagade och pusslade. Under arbetets gång avled Olof Zetterström. Cai Zetterström var då 22 år gammal och arbetet med kistorna var långt ifrån avslutat.

Tack vare mycket stöd och uppmuntran från bland annat Riksantikvarieämbetet beslöt han att på egen hand arbeta vidare i morfaderns fotspår. Sedan dess har Cai Zetterström drivit Z-Metallform AB, ett beslut som han inte ångrar. Den svenska traditionen att tillverka begravningskistor är internationellt uppmärksammad, och Cai Zetterström har under årens lopp visat runt åtskilliga utländska specialister i valvet under Riddarholmskyrkan. Flera av de kungliga begravningskistorna är ritade av arkitekten Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728) som även ritade Stockholms slott. Många olika hantverkare och yrkesgrupper medverkade vid tillverkningen av en kista: gjutare, snickare, stuckatörer, plåtarbetare, ciselörer och förgyllare. De stora konserveringsarbetena åtföljs alltid av en mycket detaljerad rapport. I rapporterna beskriver Cai Zetterström föremålens tillstånd och de åtgärder han vidtagit samt vilka material och metoder som använts vid konserveringen.

Cai Zetterström har sin ateljé i en tegelbyggnad från sekelskiftet, belägen på Storgatan i Södertälje. Lokalen var från början en kall, oinredd vind som han själv förvandlat till en ljus, ändamålsenlig och charmig ateljé. Hissen kommer väl till pass, då det ofta är tunga och otympliga metallföremål som ska fraktas upp och ned. Ett av de större renoveringsobjekten var den förgyllda kronan på Kungliga Vetenskapsakademiens huvudbyggnad. Den mätte två meter i diameter. Varje jobb innebär olika utmaningar och problemen som uppstår löser han efter hand. Tjusningen är variationen i arbetet ­ att ha hela skalan, från grovjobb till det pillrigaste förgyllningsarbete och dekorationsmålning.

Bland kunderna finns kyrkor, institutioner och företag. Många av kontakterna har förmedlats via Riksantikvarieämbetet. Men även privatpersoner från hela landet söker upp Cai Zetterström för att få hjälp med renovering av allehanda föremål i metall.