Historia

Sagan om Z-Metallform

Z-Metallform registrerades som företag 1986. Min morfar Olof Zetterström, hade under hela sitt yrkesverksamma liv, varit fäst vid att arbeta med metaller. Olle utbildade sig till yrkeslärare, och var under åtskilliga år verksam på statens hantverksinstitut på söders höjder i Stockholm. Hantverksintresset gjorde honom dessutom till svets och smidesmästare. Under hela min uppväxt fick jag hjälpa honom i den privata verkstaden nära lägenheten i Södertälje. Passionerat skapade han här sina skulpturer i fosforkopparteknik, och sålde också framgångsrikt sina alster vidare.

Vi startade Z-Metallform tillsammans, då kunskaper om restaurering och konservering av konstföremål i metall, inte var så enkel att hitta vid den här tiden. Våra första uppdragsgivare blev Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Jag själv fick mig ännu en läromästare, i silversmeden och metallkonservatorn Elin Törnqvist. Dåvarande chefen för RAÄs tekniska institution, bergsingenjören Mille Törnblom, gjorde ett stort intryck på mig och har sedan dess fungerat som min mentor och vän. Efter Olles bortgång 1987 fortsatte jag verksamheten på egen hand, Olles ande kommer dock alltid att finnas kvar i företaget.

Utnämningen till kung Carl XVI Gustafs hovleverantör sker 1988, och hjulen snurrar allt fortare. Arbetet med de kungliga begravningskistorna i Riddarholmskyrkan, avslutas 1991. Därefter påbörjas restaureringen av samtliga skulpturer på Kungliga slottets fasader, klart 1996. Jag jobbar alltmer med guideningar, framförallt i Riddarholmskyrkan, och märker av ett nyväckt intresse för antikviteter och historierna däromkring. Itakt med att allt fler beställare vill få arbeten utförda, blir jag tvungen att tacka nej till fler guideningar och enbart satsa på kärnverksamheten.

Beställningarna är nu inkommande från hela Sverige, år 2000 arbetar jag bla med restaureringen av detaljer på Gunnebo slott utanför Göteborg. 2003 mottar jag Svenska byggnadsvårdsföreningens stipendium på antikmässan i Älvsjö. De många byggnadsvårdsbutiker som växt fram under senare år, har skapat ett enormt sug efter ”reservdelar till gamla hus”. Detta märks då antalet nygjutningar och nytillverkning av lyktor, staket och dylikt, ökar markant. Den här ökade medvetenheten hos folk i gemen, kommer förhoppningsvis att hjälpa till att hålla äldre hantverkstraditioner vid liv, skapa nya livskraftiga företag. Och därigenom möjliggöra en fortsatt fungerande byggnads- och föremålsvård i Sverige.

Skrivet 2021 av metallrestaurator Cai Zetterström.