Uppdragsgivare

Ett urval av våra uppdragsgivare

 • Sveriges konungahus
 • Statens fastighetsverk
 • Riksantikvarieämbetet
 • Svenska kyrkan
 • Länsstyrelsen
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Svenska vetenskapsakademien
 • Svenska handelsbanken
 • Moderna museet
 • Kungliga vitterhetsakademien
 • Stockholms stad
 • Stadsmuseet i Stockholm
 • Svenska akademien   
 • Åtskilliga andra företag och privatpersoner